Terasová prkna Massaranduba 21 x 145 mm

A9R46EF

Cena:1.440,00 Kč/m2 bez DPH / 1.742,40 Kč/m2 s DPH

Rozměry:

 • 21 x 145 mm
 • délky prken: 2,13 – 4,88 m po 30 cm +
 • pohledová strana – JEMNÁ DRÁŽKA
 • uměle vysušené s vlhkostí ca 16 – 18%(rozměrově stálejší a stabilnější)

Terasová prkna Massaranduba 25 x 145 mm

A9R46F2

Cena:1.500,00 Kč/m2 bez DPH / 1.815,00 Kč/m2 s DPH

Rozměry:

 • 25 x 145 mm
 • délky prken: 2,13 – 4,88 m po 30 cm +
 • pohledová strana – JEMNÁ DRÁŽKA
 • terasové dřevo vzduchosuché s vlhkostí cca 22 – 25%

Hustota dřeva:

 • 1100 kg/m3

Popis a vlastnosti:

 • mimořádně jemné, rovnoměrně strukturované a rovně rostlé dřevo
 • dřevo má purpurově červenohnědou barvu s různými odstíny
 • dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost
 • ideální pro nezastřešené terasy s přímým kontaktem s hlínou
 • bez povrchové úpravy se na dřevě vytvoří šedostříbrná patina

Na povrchovou úpravu doporučujeme olej OSMO COLOR na Massaranduba s kterým můžete dřevo opticky dlouhodobě zhodnotit.

A9R46EC

Objednávejte zde:

„K objednání teras Massaranduba stačí, když nám pošlete níže vyplněný formulář.
Pošlete nám prosím také telefon, my se s vámi okamžitě spojíme a vše domluvíme!“Podrobný popis:

A9R46F5

Malý až střední strom pochází ze severovýchodní Brazílie a Guyany.

Latinský název: Manilkara bidentara

Mimořádně jemné, rovnoměrně strukturované a rovně rostlé dřevo má purpurově červenohnědou barvu s různými odstíny. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Ve dřevě se mohou vyskytnout otvory od hmyzu, které však neovlivňují trvanlivost a statické vlastnosti. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké hustotě a obsaženým látkám. Tyto olejnaté obsažené látky mohou být během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám vyplaveny deštěm. Z toho důvodu musí být dřevo umístěné na terasách či balkonech použito tak, aby voda stékající ze dřeva byla odvedena okapy a dešťovými žlaby. Plocha terasy by se měla upravit olejem cca 3 měsíce po pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva. Bez provedeného ošetření zůstává dřevo bez újmy a časem se vytvoří na povrchu dřeva šedostříbrná patina. S terasovým olejem OSMO COLOR na Massarandubu můžete dřevo na dlouhou dobu opticky zhodnotit. Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku dřevěných teras a vytvoření dostatečně stabilní podkladní konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli rovnoměrnému nabobtnání a smršťování použito pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty jako dřevo pochozí. Pro správnou údržbu a čištění si vyžádejte od našich prodejců technické podmínky a pokyny na údržbu terasových prken.

Hustota dřeva: cca 1100 kg/m3

A9R46F8

Dřevěné terasy z dřeviny massaranduba důležité upozornění

25 x 145 mm

Tento profil je dodáván ve stavu vzduchosuchém, tj. že vlhkost dřeva se pohybuje mezi 22–25%.

Z hlediska tohoto materiálu je vlhkost rozhodující vlastnost. Na obsahu vody v terasovém dílci závisí, zda rozměry a tvar výrobku zůstanou neměnné nebo dojde ke zvětšení či zmenšení dílce. Ve dřevě se nachází voda volná a voda vázaná. Voda volná je v dutinách buněk a voda vázaná je obsažená v buněčných stěnách. Nejprve se z materiálu odpaří voda volná a při tomto procesu nedochází k žádným významným rozměrovým změnám materiálu. Proto je vhodné zvolit správně čas pro pokládku teras při použití tohoto materiálu, jelikož pro pokládku nejsou žádoucí vyšší teploty a dlouhodobé sucho. Dřevo však obsahuje ještě vodu vázanou. Ta se vypařuje, dokud nenastane stav takzvané vlhkostní rovnováhy.

Rychlost vypařování vody vázané závisí na více faktorech:

 1. čím je vyšší hustota dřeva, tím pomaleji se voda vypařuje
 2. čím je vyšší teplota okolí, tím rychleji se voda vypařuje a hrozí borcení materiálu a tvorba trhlin
 3. čím je nižší vlhkost dřeva, tím pomaleji dřevo vysychá
 4. další vlivy, které však již nemají tak velký dopad na tvarové změny terasových dílců

Dřevo je hydroskopický materiál a z tohoto důvodu mění svůj tvar v závislosti na vzdušné vlhkosti. Tento proces změny vlhkosti v závislosti na vzdušné vlhkosti a teplotě prostředí je vratný, ale neprobíhá po stejné rovině. Pro stejnou relativní vlhkost a teplotu vzduchu je vlhkost dřeva vyšší při desorpci než při absorpci, a to při rozpětí relativní vlhkosti vzduchu RH 30–90 % o 2,5 % až 3,5 %. To znamená, že dřevo při vysychání zmenší svůj objem a při zpětném přijímání vlhkosti se již nevrátí do původního rozměru. Tato skutečnost má zásadní vliv na chování terasové podlahy ze dřeviny Massaranduba ve vzduchosuchém stavu. Technický list pro materiál Massaranduba uvádí tangenciální sesychání 9–12 %, radiální 6–6,8%.V průběhu roku, dochází ke změnám vlhkosti vzduchu i dlouhodobému dešti, sníh, tání sněhu a prkna budou zvětšovat v tomto období svůj objem, avšak cca o 2,5–3,5 % své stávající šíře. Dále je nutno si uvědomit, že terasové dílce jsou řezána různou orientací k ose kmene, tangenciálně, radiálně ale i poloradiálně, což má vliv na sesychání v rozměrových procentech, a tudíž dochází vždy k jiným rozměrům ve spárách mezi jednotlivými prkny i přesto, že byla položena se stejnou dilatací.

Doporučujeme dilatace 6–8 mm.

21 x 145 mm

Tento profil je dodáván ve stavu uměle sušeném, tj. že vlhkost dřeva se pohybuje mezi 16–18%.

Díky umělému sušení je dřevo rozměrové stálejší a stabilnější. Doporučujeme dilatace mezi jednotlivými prkny 5–7 mm.

Materiál po položení zaznamenává již malé rozměrové změny.