18. díl seriálu o terasách – Přípravy před montáží terasy

Dřevěná terasa není jen o terasových prknech, ale je třeba věnovat pozornost mnoha dalším faktům a rozhodnutím. Důležité je mimo jiné připravit vhodný podklad celé terasy, vytvořit kvalitní konstrukci podkladového roštu a dobře se na montáž terasy připravit, zvláště pokud jste se rozhodli pro montáž terasy svépomocí.

Podklad

Správná volba a příprava podklad dřevěné terasy je nejdůležitější částí přípravy terasy. Kvalita přípravy a volba materiálů pro podklad ovlivňuje celou terasu i její životnost. Dejte si proto velice záležet, abyste už tuto první fázi pokládky dřevěné terasy nikdy nezanedbali.

Pro dřevěné terasy můžeme zvolit podklad buď štěrkový, betonový nebo lze využít starého vydláždění. Všechny tyto typy podkladu musí mít ovšem společné 2 věci: musí být rovný a pevný. Aby terasa také dlouho vydržela, je třeba myslet i na odtok vody, to nejen ze samotného povrchu, ale hlavně z prostoru jejího podkladu, což znamená, podklad terasy správně vyspádovat. Obvykle se podklad spáduje na 2 stupně, tedy 2 centimetry spádu na 1 metr délky terasy. Samotný odtok vody lze vyřešit buď volným vsakováním přes podklad, který lze využít při pokládce na štěrk u teras na zahradách, anebo pokud není možné nechat vodu volně odtéct nebo vsakovat, je třeba přejít k instalací odtokových kanálků a okapů. U teras instalovaných na balkony a do pater domů se počítá také s kvalitní hydroizolací povrchu, protože je jakékoliv případné vsakování vody nežádoucí. V návaznosti na informace o podkladu je také nutné zmínit, že se terasová prkna nikdy nepokládají přímo na vyložené podloží, ale instalují se podkladovou konstrukci, neboli podkladový rošt.

Podkladový rošt

Terasová prkna se instalují na podkladový rošt tvořený hranoly, které leží na připraveném podkladu. Nejlepší volbou konstrukci roštu pro dřevěnou terasu jsou hranoly ze stejného materiálu, jako jsou terasová prkna. Tohle je pro rošt velmi důležité a není radno volit jinak. Stejný druh dřeva se volí hlavně kvůli tomu, aby měli obě tyto části terasy stejnou hustotu a tvrdost. Nejhorší možností je zvolit pro terasu z tvrdého dřeva hranoly, které jsou měkké a tvrdosti terasových prken nedosahují.  Například zvolit pro terasový prkna z modřínu sibiřského, hranoly ze smrku nebo borovice. V takovém případě se absolutně sníží životnost celé terasy. I přes to, že by samotná prkna mohla vydržet mnoho a mnoho let, tak pokud budou hranoly pod terasou na konci své životnosti, znamená to konec celé terasy. U terasových prken z exotických druhů dřeva není nic výjimečného, že se použijí hranoly z odlišného druhu dřeva, běžně nazývané prostě hranoly z exotického dřeva. Jednotlivé druhy exotických dřevin mají totiž hustotu a tvrdost velmi podobnou a je zcela běžné, že u některých druhů jsou k dostání jen terasová prkna a samotné hranoly se nevyrábí.

Pro montáž roštů dřevěných teras se používají i hliníkové profily, které lze považovat jako alternativu dřevěných hranolů. Oproti dřevěným mají výhodu naprosté rovnosti, tvarové stálosti – vůbec je neohrozí vliv klimatických podmínek. Hliníkové profily jsou vhodné pro viditelné i neviditelné spoje pomocí samovrtných spojů do hliníku.

Jaké množství materiálu?

Už máte představu, jaké prkna chcete na svoji terasu použít, je na řadě jejich objednání, ale nevíte, kolik jich objednat? Ať už si spočítáte výsledný rozměr terasy v metrech čtverečních, nebo máte délku terasy tak akorát na délku zvolených prken a spočítáte přímo počet prken. Vždy nezapomeňte připočítat minimálně 10 % materiálu navíc. Při pokládce se totiž počítá s běžným odpadem z řezání a zkracování prken. U  teras v pravidelných nebo čtvercových prknech bývá výpočet jednodušší, nežli u nepravidelných půdorysů a členitých teras, v tom případě počítejte s dalšími prkny navíc. Vzhledem k velikosti i použitým prknům nezapomeňte spočítat také vruty, kterými je nutné prkno přichytit k podkladovému roštu. Počítejte vždy s dvěma vruty na jeden spoj v křížení prkna a roštu a opět nezapomeňte na rezervy navíc, aby vám na konci montáže žádný nechyběl.

Skladování terasových prken

Terasová prkna jsou dodávaná v zapáskovaném balení, které brání deformaci prken. Proto se doporučuje nerozdělávat toto originální balení dříve, nežli těsně před instalací, aby se vám prkna nezačala kroutit. Terasová prkna skladujte na krytém, suchém a větraném místě, kde nejsou vystavena přímému slunci ani dešti.