19. díl seriálu o terasách – Montáž terasy

Dokonalý plán dřevěné terasy se chýlí k samotné realizaci a už se těšíte, jak si budete užívat odpočinku. Jak samotná montáž terasy probíhá? Ať už jste rozhodnuti montovat terasu sami nebo svěříte tuto odbornou práci profesionálům, my vám v jednotlivých krocích popíšeme, jak montáž terasy probíhá. Pro tento popis a návod jsme zvolili nejčastější typ montáže, a to pokládku terasy na štěrkové lože a uchycení prken viditelnými spoji.

Příprava podkladu pro dřevěnou terasu

Prostor terasy je na začátku vytyčený a rozměřený a je třeba určené místo upravit a připravit pro samotnou pokládku. Podklad pro terasu musí být pevný, rovný, stabilní a schopný odvádět vlhkost, zejména dešťovou vodu pod terasou. Častým a samozřejmě vhodným podkladem pro terasy, zejména teda terasy instalované u rodinných domů, je štěrk či kamenivo. Podklad terasy, nazývaný také podkladové lože, se zpravidla volí ve dvou vrstvách, z nichž jednotlivé vrstvy mají různou hrubost frakce a jako celek musí být lože dostatečně zhutněné, aby se nebortilo. Pro naši popisovanou montáž jsme zvolili štěrkové podkladové lože. Teď už sledujte krok po kroku, jak na to:

Štěrkový podklad

 • Místo pro podklad terasy je vhodné ohraničit zahradním obrubníkem, aby se dal štěrk dostatečně zhutnit, podklad neujížděl a celkově držel požadovaný tvar.
 • První vrstva podkladu je vysoká 10-20 cm, je tvořena zhutněnou hrubší frakcí (ideálně 16/32).
 • Pro druhou vrstvu je ideální zvolit jemnější frakci 4/8 ve vrstvě 5-10 cm. Díky  jemnější frakci je jednodušší vytvořit rovný povrch podkladového lože.
 • Kvůli odvodu vody by měl být celý podklad terasy vyspádovaný, běžně se doporučuje 2 cm na 1 m délky terasy.

Betonové desky

 • Na takto vytvořený pevný základ se instalují betonové desky.
 • Vzdálenost betonových desek by měla být na šířku max. 50 cm – v řadě. Jednotlivé řady by měly být vzdáleny od sebe maximálně 70 cm. Vzdálenosti jsou vždy počítány od středu do středu jednotlivých betonových desek.

Terče pro vyrovnání výšky

 • Pro nastavení požadované výšky a srovnání terasy se na podkladové betonové desky pokládají výškově nastavitelné terasové terče, díky kterým se dá jednoduše a bez problémů korigovat výškové rozdíly na štěrkovém podkladu.
 • Terasové terče se instalují ve vzdálenosti max. 50 cm na šířku a 70 cm na délku terasy. Je nutné zároveň dodržet maximální rozteče podkladových hranolů, jejichž instalace přichází v dalším kroku.

Podkladové hranoly

 • Podkladové hranoly konstruují podkladový rošt a musí se instalovat v předepsané maximální rozteči. Ta závisí na tloušťce terasových prken.
 • Terasová prkna jsou dodávaná v několika tloušťkách a maximální rozteč podkladových hranolů je stanovena jako dvacetinásobek tloušťky terasového prkna, zároveň ovšem maximálně 50 cm.

Montáž terasových prken

 

 • Po pečlivé přípravě podkladového lože a konstrukci roštu přichází na řadu samotná montáž terasových prken.

 

  • V případě, že terasa přímo naléhá na stěnu domu, začíná se s montáží prken právě u stěny.
  • Během montáže se průběžně kontroluje rovnost již položených řad terasových prken, třeba jednoduše pomocí provázku.

 

 • Dilatace prken – jednotlivá terasovová prkna mají mezi sebou dilatační spáry, jejichž rozdíly se určují dle typu dřevin. Pro jehličnaté dřeviny se obecně určuje spára 6 mm, pro exotické dřeviny se doporučuje spára širší, a to 8 mm. Pro snadné dodržení dilatace se používají dilatační klínky, které spáru vždy přesně vymezí.
 • Srovnání prken – terasová prkna nemusí být vždy dokonale rovná a je běžné je při pokládce srovnávat. K tomu se používá srovnávací stahovák, kterým lze prohnuté prkno srovnat k předchozímu rovnému.
 • Přesah terasových prken – začátek a konec terasového prkna a umístění vrutů nesmí přesahovat více než 5 cm od okraje. Předejde se tak deformacím čel prken.
 • Přichycení prkna vruty – Vruty pro přichycení prken se volí tak, aby jejich délka byla 2,5 násobkem tloušťky terasového prkna. Výběr tloušťky vrutů se odvíjí od typu dřeviny terasových prken. Pro měkké dřeviny se doporučují vruty tloušťky 4,5-5 mm a pro tvrdé 5-5,5 mm. Při volbě materiálu vrutů se musí přihlédnout k vlastnostem jednotlivých dřevin, aby byly dostatečně pevné i pružné a dřevu neškodily, tak jako tomu může být u použití železných vrutů pro montáž exotického dřeva. Otvory pro vruty je vhodné do terasových prken předvrtávat jen vrtáky k tomu určenými. Na šířku prkna se umísťují vždy 2 vruty a vzdálenost umístění vrutů od okrajů prkna se doporučuje přibližně 1,5 cm. Při větší vzdálenosti by mohlo dojít k prohnutí prkna, tzv. korýtkování, naopak při menší vzdálenosti, kdy je vrut umístěn příliš blízko okraje, může dojít k odštípnutí hrany prkna. Vruty se do prken zapouštějí. Je absolutně nežádoucí, aby jejich hlavičky vystupovaly nad povrch.

 

 • Ošetření čel prken –  čela terasových prken je doporučováno ošetřovat OSMO voskem na řezné hrany, který eliminuje riziko vzniku trhlin na koncích prken.

Ukončení a ohraničení terasy

 • Jakmile je položená celá pochozí plocha terasy, je čas na ohraničení boků. Ohraničením se zakryje viditelná konstrukce terasy a terasa se celkově dokončí. Ohraničení se provádí jednoduše umístěním terasového prkna na boky, kolmo k ploše terasy. Boční prkna mohou být umístěna buď zároveň s výškou plochy terasy, anebo pod jejich úroveň.

Pokládka terasy se považuje za odbornou práci, kterou mohou jistě zvládnout šikovní kutilové, ale je také vhodné ji svěřit profesionálním pracovníkům, kteří mají velmi mnoho zkušeností. Investice do pořízení dřevěné terasy nebývá zanedbatelné a nejen z toho důvodu je vhodné provést i samotnou montáž bez chyb a dokonale. V závislosti na zvolené dřevině vám může terasa sloužit i mnoho desítek let, ale na předpokládanou životnost a celkovou kondici terasy má velký vliv zejména kvalita montáže. Pokud se rozhodnete pořídit si terasu na klíč, tedy i s kompletní montáží, neváhejte se na nás obrátit. Jsme vám k dispozici.